Stacks Image 0
Peter Laustsen - 24.05.81

   Siden 2005 har jeg jobbet profesjonelt, delvis på frilansbasis, med undervisning/utdanning av bassister og musikere innen den rytmiske musikken. Jeg underviser blant annet i rytmisk samspill, improvisasjon, elbass, kontrabass, gitar, samba-trommer, teori og hørelære. I tillegg til dette er jeg aktiv utøver og har medvirket i ulike band, prosjekter og plateinnspillinger.

Jeg underviser elevene mine på en praktisk og oversiktlig måte og tar åpent  imot folk uansett alder, musikalsk nivå og bakgrunn. Jeg har utviklet mine egne undervisningsteknikker gjennom årene og hovedmålene i undervisningen min er: faglig og personlig utvikling, strukturering og mestring.

Målene for mitt musikalske virke er å være en inspirasjonskilde, lære fra meg kreativ musikalitet og gi elevene mine verktøyer og grunnviten slik at de ved egen evne kan oppnå en større personlig glede ved utøvelse av musikk og dermed spre denne videre ut i samfunnet.